Airanteen Energia Oy on vuonna 2003 perustettu kaukolämpöyhtiö, joka tuottaa ja jakaa kaukolämpöä Urjalan keskustassa. Yhtiön omistavat pääosin paikalliset metsänomistajat ja maanviljelijät.

Yhtiö on rakentanut kaukolämmön jakeluverkon keskustan alueelle ja vuonna 2006 kiinteällä polttoaineella toimivan 2,5MW kaukolämpölaitoksen Lähdin teollisuusalueelle.

Polttoaineena käytetään pääosin puuta, jota ostetaan sekä suoraan metsänomistajilta että haketoimittajilta. Paikallista puunhankintaa pyritään jatkuvasti lisäämään.

Yhtiöllä on n. 30 kaukolämpöasiakasta, jotka käyttävät vuositasolla 10000 MWh energiaa. Laitos käyttää vuodessa 12000 hakekuutiota puuta, josta pääosa hankitaan Urjalasta.