Airanteen Energia lämmittää kiinteistöjä pienistä omakotitaloista
suuriin teollisuuskiinteistöihin. Lisäksi yhtiö tarjoaa asiakkailleen muutamia muita palveluita, mm.:
  • autovaakapunnitukset 40 tn
  • kaukolämpölaitteiden huolto ja konsultointi
  • tonttipuiden kaadot ja pois kuljetus